« Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klub den 1. fabruar

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning Cykle Klubs lokaler på Silkeborgvej 8. 
  
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 18.00. 
  
Dagsorden: 
 

  • Valg af dirigent og referent
  • Forretningsudvalgets beretning
  • Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelse og udvalg
  • Valg af revisorer samt revisorsuppleant
  • Eventuelt

  
Iht. vedtægterne § 3.5 skal forslag til behandling på generalforsamlingen være 
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling 
bekendtgøres på klubbens hjemmeside www.hck.dk senest 4 dage før generalforsamlingen. 
  
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen kræves gyldigt medlemskab. 
  
På bestyrelsens vegne 
  
Allan Eg